NỘI QUY CỦA GIÁO VIÊN

Tất cả giáo viên được nhắc nhở về tác phong, thái độ nghiêm túc khi làm việc

A. Quy tắc chung:

1. TÁC PHONG

Mặc đồng phục lịch sự, thích hợp ngành giáo dục, đeo bảng tên khi vào trường

2. THỜI GIAN

đến trường sớm 5 phút chuẩn bị tự in bài giảng,  chuẩn bị phòng học

dạy đúng giờ, ra về đúng giờ , đi họp đúng giờ

3. Ý THỨC

Tham gia tất cả hoạt động của trường

phải biết làm việc nhóm, chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy cho nhau

Không cắp thông tin của trường bán cho Trường khác, hay làm tư liệu cho mình, nếu trường biết được sẽ có biện pháp trước pháp luật tùy theo trường hợp.

Không hỏi lương của nhân viên khác

Phải có trách nhiệm bảo vệ trường

Họp đầy đủ và tham các hoạt động trung tâm nhiệt tình. 

Không được sử dụng điện thoại di động nói chuyện hoặc nhắn tin trong lớp

 

4. ĐỒNG NGHIỆP VÀ HỌC SINH

Nếu có mâu thuẩn với đồng nghiệp thì phải nhờ lãnh đạo giải quyết nhẹ nhàn

Không ngồi đàm tiếu, nói xấu đồng nghiệp

Không được lớn tiếng với phụ huynh

Không chọn phụ huynh, học sinh để hẹn hò hay làm tư lợi cho mình.

Không tiếc lộ điện thoại của :GV, NV, PH cho khách hàng.

Không được sử dụng khách hàng của công ty để marketing cho mình

.           B.  NHỮNG KHIỂN TRÁCH KỶ LUẬT

Sau khi khiển trách bằng lỗi 3 lần, khiển trách bằng văn bản sẽ đưa ra nhắc nhở cho GV ghi nhận khuyết diểm

Khiển trách lần 2 trong tháng , lần 3 trong năm thôi việc

Quyết định thôi việc ngay lập tức là hình thức kỷ luật cao nhất và nhân viên sẽ không được đền bù

 

Dựa trên những tinh thần thực tế, công ty có thể đưa ra hình thức kỷ luật thấp hơn hoạc cao hơn.

Nhũng hình thức được nêu dưới đây :

1. Hành vi khiển trách bằng nhắc nhở

Đi làm muộn về sớm không được cho phép.

Thiếu bình tĩnh trong công việc giảng dạy

Gọi điện riêng quá nhiều trong khi dạy

2. Những hành vi bằng văn bản

Khi nghĩ phải báo trước cho trường 1 ngày trước, tự tìm GV thay thế, gởi giáo án cho GV dạy thế

Không tuân theo chính sách làm việc, điều lệ của công ty, quy trình làm việc

3. Những hành vi thôi việc :

Nhận cảnh cáo bằng văn bản trong cùng 1 tháng hoặc 3 văn bản  trong cùng 1 năm.

Lấy trộm tài sản Công ty, phụ huynh hoặc nhân viên.

Cố ý phá hoại tài sản công ty

Cố ý không tuân lịnh cấp trên.

Mỗi hành vi không trung thực hoặc lừa đảo

NỘI QUY CỦA NHÂN VIÊN

                 Tất cả nhân viên bao gồm cả nhân viên quản lí được nhắc nhở về tác phong, thái độ nghiêm túc khi làm việc với khách hàng

A. QUY TẮC CHUNG :

1. TẮC PHONG :

Mặc đồng phục, đeo bảng tên

2. THỜI GIAN

Đi làm đúng giờ, không được tự động thay ca.

Nghĩ phải nhờ NV làm thế, gởi công việc của mình ngày đó cho NV  làm thế giải quyết và phải báo trước cho quản lý sắp xếp 

3. Ý THỨC  

Chuẩn bị phòng lễ tân đẹp và ngăn nắp vì đây là tầm nhìn của khách hàng

Bàn lễ tân luôn có 1 nhân viên trực và luôn để mắt ra ngoài xem có khách hàng vào để tiếp

4. ĐỐI VỚI TRƯỜNG

Không thảo luận thông tin bảo mật của trường

Không cấp thông tin của công ty bán cho Trường khác, hay làm tư liệu cho mình, nếu trường biết được sẽ có biện pháp trước pháp luật tùy theo trường hợp.

Khi rảnh phải tìm công việc khác làm

Không lên mạng chát, đọc báo hay tìm tài liệu riêng tư

Phải có trách nhiệm bảo vệ công ty

Không được sử dụng khách hàng của công ty để marketing cho mình

Họp đầy đủ và tham các hoạt động trung tâm nhiệt tình.

Nhân viên nên bảo mật bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào liên quan đến công việc ngay cả trong quá trình làm việc và sau khi nghỉ làm tại công ty

5. ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Không hỏi lương của nhân viên khác

Không ngồi đàm tiếu, nói xấu đồng nghiệp

Nếu có mâu thuẩn với đồng nghiệp thì phải nhờ lãnh đạo giải quyết nhẹ nhàng

6. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Không được lớn tiếng với khách hàng

Không chọn khách hàng để hẹn hò hay làm tư lợi cho mình.

Không được hẹn hò khách hàng

Không tiếc lộ điện thoại của :GV, NV, PH cho khách hàng.

7. HÀNH VI VÀ TÁC PHONG  :

Tuyệt đối không được ngáp, thả lòng trước mặt khách hàng

Không được tụ nhóm nói chuyện trong khu vực lễ tân

Tuyệt đối không gọi to người khác, hãy đến gần họ và nói những gì bạn cần muốn nói

Không được, ăn, uống tại phòng lễ tân

Không được sử dụng điện thoại di động nói chuyện hoặc nhắn tin tại khu vực lễ tân hoặc trước khách hàng  

Nhân viên không được làm việc bên ngoài khi chưa có sự cho phép của quản lý

Bất cứ nhân viên nào phát hiện sử dụng máy tính cho việc cá nhân sẽ chịu trách nhiệm hình thức kỷ luật

.           B.  NHỮNG KHIỂN TRÁCH KỶ LUẬT

1. HƯỚNG DẪN CHUNG

Sau khi khiển trách bằng lỗi 3 lần, khiển trách bằng văn bản sẽ đưa ra nhắc nhở cho NV ghi nhận khuyết diểm

Khiển trách lần 2 trong tháng , lần 3 trong năm thôi việc

Quyết định thôi việc ngay lập tức là hình thức kỷ luật cao nhất và nhân viên sẽ không được đền bù .

Dựa trên những tinh thần thực tế, công ty có thể đưa ra hình thức kỷ luật thấp hơn hoạc cao hơn.

Nhũng hình thức được nêu dưới đây :

a. Hành vi khiển trách bằng miệng;

Đi làm muộn về sớm không được cho phép.

Thiếu bình tỉnh trong công việc

Gọi điện riêng quá nhiều trong khi làm

b. Những hành vi cảnh cáo bằng văn bản bị nhắc 3 lần :

c. Những hành vi bằng văn bảng

Bị nhắc nhở 3 lần

Không tùy ý đổi ca làm việc

Không tuân theo chính sách làm việc, điều lệ của công ty, quy trình làm việc

d. Những hành vi thôi việc :

Nhận cảnh cáo bằng văn bảng trong cùng 1 tháng hoặc 3 văn bảng trong cùng 1 năm.

Lấy trộm tài sản Công ty, phụ huynh hoặc nhân viên.

Cố ý phá hoại tài sản công ty

Cố ý không tuân lệnh cấp trên.

Mỗi hành vi không trung thực hoặc lừa đảo